Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Garancia

Elállás joga:

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

Ha a Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton küldött levél útján az info@felsopolc.hu email címre.

Felhasználó nem gyakorolhatja az elállási jogát

romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

a szolgáltatás nyújtására irányuló igény esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes megrendelésével kezdte meg, és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

A Felsőpolc termékeinek esetében az esetleges elállás a komplett termékre (összeállított kosár vagy doboz), illetve annak teljes egészére vonatkozhat, amennyiben az nem tartalmaz olyan terméket, aminek a szavatossági ideje az elállásra rendelkezésre álló 14 napon belül jár le. A kosarak, dobozok egyes elemei külön-külön nem küldhetők vissza.

Az elállás joghatásai:

Ha a Felhasználó az előzőekben leírt korlátok figyelembevételével jogszerűen áll el a szerződéstől, a terméket annak újra értékesítésre alkalmas állapotban, sérülésmentesen, bontatlanul visszaküldi, Szolgáltató legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által megfizetett vételárat (ideértve a termék kiszállítási költségét is). A termék visszaküldésének költsége a Felhasználót terheli.

A weboldal jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket.  A weboldalnak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.

A visszatérítést a weboldal a Felhasználó részére, az egyeztetett bankszámlaszámra való banki átutalással intézi.

Jótállás, szavatosság:

A szavatossági igények érvényesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadók. 

A termékek fogyaszthatósági ideje megtalálható a termék csomagolásán.

Hibás teljesítés:

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Minőségi panasz:

Minden odafigyelésünk ellenére a termékinformációk pontos leírása – élelmiszeripari termékekről lévén szó –, bármikor változhat, illetve ezért a Felsőpolc felelősséget nem tud vállalni. Ettől természetesen kedves Vevőink jogai nem sérülnek. Az aktuális információk, mint a tápanyagösszetétel, a kalóriaérték, az allergén anyagok, stb, a termékek saját csomagolásán, illetve beszállító partnereink honlapján megtalálhatók. Kérjük, ezeket mindig figyelmesen olvassa el! 

Amennyiben Fogyasztó Szolgáltató felé az egyes romlandó termékek minőségét jogosan kifogásolja (pl. a termék romlott, szavatossági ideje lejárt), azt Szolgáltató haladéktalanul kicseréli, az ezzel kapcsolatos szállítási költségeket Szolgáltató vállalja. Pénz visszafizetést Szolgáltató kizárólag abban az esetben gyakorol, ha a terméket nem tudja ugyanolyan vagy hasonló termékre cserélni.

A kosarak

színe, illetve mérete eltérhet a fotón láthatótól.

A kosarakba helyezett kivehető textil bélés a csomagolás része, azért nem számítunk fel költséget. A kivehető textil bélések színe eltérhet a képen láthatótól.

Konyakmeggy:

A konyakmeggy formációk súlya a termék jellegénél fogva minimális mértékben (1-3 dkg) eltérhet a megadottaktól. 

A konyakmeggyfürtökre applikált masnik színe és mérete eltérhet a fotón láthatótól.

Füstölthúsok

esetében (vákumcsomagolt kolbász, szeletelt szalonna, stb.) a feltüntetett tömeg adatok tájékoztató jellegűek és a beszállított alapanyagok méret eltérései alapján és a kézi gyártás miatt változhatnak 10-15 %-ot (pl.: töltelékes áruk bélátmérőjének, hosszának különbözősége, a füstölt húsok formázása, eredeti nyers hús alapanyagok különböző méretei, hosszú száradási-érlelési időtartamok miatt). A vákumcsomagolás alatt (elsősorban a külső hőmérsékleti változástól) a füstölt termékek külsején elszíneződés jelenhet meg, ami a termék minőségét, élvezeti értékét nem befolyásolja.

Méz

Kiváló minőségű termelői mézeinknél előfordulhat kristályosodás. Ez nem minőségi hiba, ellenkezőleg! A mézek legnagyobb részben egyszerű cukrokból, szőlő- és gyümölcscukorból állnak. A természetes méz fajtától függően más-más arányban tartalmazza ezeket a cukrokat. Ha a mézben több a gyümölcscukor (fruktóz), akkor sokáig folyékony marad. Ha a szőlőcukor tartalom a jelentősebb, akkor a méz hajlamos lesz "megfagyásra", kristályosodásra. Ilyenkor a méz egy idő után elkezd homályosodni, majd kisebb-nagyobb kristályok jelennek meg benne. Végül az egész megkeményedik. Ez a változás teljesen természetes jelenség, és csak fizikai hatása van. A méz beltartalma továbbra is teljes értékű.

Italok

Egyes, gyógynövény alapú italoknál előfordulhat kicsapódás, ülepedés. Ez egy természetes folyamat következménye, és nem a termék minőségi hibáját jelenti. A legtöbb esetben a folyadék felrázása után a jelenség meg is szűnik.

Partnereinkkel

gondosan választottuk ki egymást, mind megbízható, tapasztalt termelő, illetve gyártó. A termékeken feltüntetett információk legjobb tudásuk és szakmai tapasztalatuk, valamint a törvényi előírások szerint készültek, a Csaba Family Kft. azonban a felelősséget ezek tartalmáért nem vállalja. Amennyiben bármilyen észrevétele, esetleg panasza lenne a termékekkel kapcsolatban, kérjük, haladéktalanul jelezze felénk, hogy beszállítónkat értesíthessük, illetve megoldjuk a felmerült problémát.

Felelősség kizárása:

A Szolgáltató nem felel a rajta kívül álló okok, vis major, vagy harmadik fél által okozott helyzetekért és károkért. A teljesség igénye nélkül ilyenek lehetnek például a www.felsopolc.hu weboldal használatából, rosszindulatú tevékenység eredményeképpen történő téves adatközlésből, vagy módosításból, szerver leállásból, technikai üzemzavarokból, vonalhibából, banki fizetési rendszerek hibájából, vírusok által okozott, vagy külső rosszindulatú támadásból adódó, és hasonló természetű problémák által okozott károkért.

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a weboldal nem vállal felelősséget.

A weboldal kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a weboldal ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

Szerződésmódosítás:

A Szolgáltató jogosult az üzletszabályzatát bármikor és egyoldalúan módosítani, de soha nem visszamenőleges hatállyal. A módosítások mindig a webáruházban történt közzététel napjától érvényesek.

Vegyes Rendelkezések:

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el. A szállítási szolgáltatást végző külsős cég jogellenes magatartásáért Szolgáltató nem felel.

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Szolgáltató és Fogyasztó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató Felsőpolc nevű webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a Felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

Panaszkezelés:

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát Szolgáltató 5 (öt) évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. Fogyasztó panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest
Megyei Kormányhivatal jár el. http://jarasinfo.gov.hu
Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség – 1052 Budapest, Városház u. 7.
A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét az ÁSZF-ben találja.