Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

Köszönjük, hogy a Felsőpolcot választotta ajándékkosár vásárláshoz. Örömmel üdvözöljük honlapunkon, és bízunk benne, hogy az általuk kínál ötletet, időt és örömet megtalálja választásában.

Kérjük, hogy a honlapon történő vásárlás előtt figyelmesen olvassa el jelen ÁSZF-et, mert vásárlása megerősítésével egyidejűleg elismeri és elfogadja az ÁSZF tartalmát, az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezeléshez hozzájárul.

Amennyiben szerződési feltételeinkkel kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, kérjük, keressen minket megadott elérhetőségeink egyikén.

Jelen magyar nyelvű szerződés a Csaba Family Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felsőpolc webáruház nevezetű, www.felsopolc.hu elérhetőségű, webshopként működő weboldala, illetve a weboldalon szolgáltató Csaba Family Kft., a továbbiakban Szolgáltató és a weboldal látogatói, vásárlói, a továbbiakban Felhasználó/Vevő között jön létre, az ebből eredő jogokat és kötelezettségeket szabályozza, nyomtatott formában nem jelenik meg, kizárólag a weboldalon, elektronikus formában fellelhető. A szerződés tárgya a www.felsopolc.hu weboldalon megvásárolt bármilyen termék, igénybe vett szolgáltatás. A weboldalon a feltüntetett termékek és egyéb információk valósak, amiket a Szolgáltató alkotott meg. Ezeket Szolgáltató lehetőségei szerint és rendszeresen ellenőrzi.

A szerződés tartalmával kapcsolatos kérdéseket a weboldalon található elérhetőségeinken tehetik fel az érdeklődők.

Szolgáltató adatai:

           A szolgáltató neve: Csaba Family Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Csaba Family Kft.)

 

           A szolgáltató székhelye: 1171 Budapest, Peregi u. 82.

           A szolgáltató elérhetősége, a weboldal elektronikus levelezési címe: info@felsopolc.hu

           Kapcsolattartó: Kocsis Miklós tulajdonos-ügyvezető

           Cégjegyzékszám: 01-09-374763

           Adószám: 28804862-2-42

           Statisztikai szám: 28804862-4791-113-01

           Regisztrációs szám: 4638 (B)

           Bankszámlaszám: 10700615-72301861-51100005

           Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék

           Telefonszáma: +36 30 3334286

           E-mail cím: info@felsopolc.hu

           A szerződés nyelve: magyar

           A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Cégnév:

MediaCenter Hungary Kft.

Postai cím:

6001 Kecskemét, Pf. 588.

Székhely cím:

6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6

    E-mail cím:                                                              mediacenter@mediacenter.hu

       

Alapvető rendelkezések:

A jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF 2020. október 25. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

A jelen ÁSZF 2024. április 1-jén módosításra került.

A módosítás tárgya:

1.      Szolgáltató futárszolgálatot szállításaihoz nem vesz igénybe, kizárólag saját kiszállítással szolgálja ki Vevőit.

2.      Szolgáltató kizárólag Budapest és Pest vármegye területére vállal kiszállítást. Az ország többi területéről Szolgáltató csak akkor fogad el megrendeléseket, ha azok Szolgáltató székhelyén Vevő által kerülnek átvételre.

3.      Mivel saját szállítással szállítja ki termékeit Szolgáltató, így azokat nem csomagolja, csomagolóanyagot nem használ, a termékek kizárólag a hozzájuk tartozó díszdobozban vagy kosárban kerülnek kiszállításra.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 2 héttel (14 nappal) a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása, felhasználása és értékesítése a Szolgáltató kifejezett, írásos hozzájárulása nélkül.

 

Adatkezelés, adatvédelem:

A Szolgáltató, a vásárlási folyamat, illetve a regisztráció során megadott személyes Felhasználó adatokat bizalmasan kezeli, és azt harmadik fél részére csak a Felhasználó kifejezett felhatalmazása esetén adja ki. Ez alól kivétel a szerződés teljesítéséhez szükséges harmadik fél bevonása (pl. futárszolgálat).

Szolgálta kijelenti, hogy Felhasználó által a rendelkezésére bocsájtott adatok az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény, továbbá az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX.törvény; az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Felhasználónak a regisztráció során kifejezetten és előzetesen hozzá kell járulnia a személyes adatai (természetes személy esetén: neve, szállítási címe; esetleges szállítási címe, telefonos és elektronikus elérhetősége; gazdasági társaságok, vállalkozások esetén: elnevezés, székhely, cégjegyzékszáma; adószám, statisztikai számjel) kezeléséhez.

A webáruház használata során a Szolgáltató a részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az az alvállalkozója (pl: posta- vagy futárszolgálat a megrendelés kézbesítéséhez) részére történik.

A kiszállítást teljesítő futárszolgálat a szerződésben nyilatkozik az adatok bizalmas kezeléséről.

Amennyiben Felhasználó bármely személyes adatát megadja Szolgáltatónak, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt Szolgálta – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

Szolgáltató az Ön által megadott adatokat és információkat kizárólag az alábbi célokra használhatja fel: esetleges vevői reklamációk intézése, megrendelések intézése.

A Vevő kifejezett hozzájárulása esetén, a regisztráció során kifejezett hozzájárulása során feliratkozhat a Szolgálttó által működtetett hírlevélre. Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető az Ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikén.

Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@felsopolc.hu e-mail címen.

 

Felhasználó adatszolgáltatási kötelezettsége:

A megrendelési folyamat során az Felhasználó köteles valós és működő email címet, valós és működő mobiltelefonszámot, továbbá valós számlázási címet megadni, mely adatokat a rendelése véglegesítéséig bármikor módosíthatja. A számla a megrendeléssel véglegesített adatok szerint készül. Az Felhasználó felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához minden vonatkozó adatot a valóságnak megfelelően rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén Szolgáltató nem kötelezhető új számla kiállítására. A Felhasználó Szolgáltató által, illetve a szállítást végző partner futárszolgálat által történő elérhetősége a Szolgáltató és az Felhasználó közös érdeke. A rendelési folyamat során hiányos, vagy téves elérhetőségi adatok megadása esetén a Szolgáltató megkísérli az Felhasználóval való kapcsolatfelvételt a megadott telefonszámon és/vagy email címen. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Felhasználó elérhetetlensége esetén Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy törölje a hibás, és/vagy nem valós adatokkal megadott megrendelést.

 

Vásárlás/regisztráció:

A weboldal használható regisztráció nélkül, ill. regisztrációval. A regisztrációra az adatlap kitöltésével kerülhet sor. Mindkét esetben – a megrendelés leadásával, vagy regisztráció esetén az adatlap kitöltésével – Felhasználó kijelenti, hogy jelen ÁSZF-et megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

A weboldalt a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

A weboldalon megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termék árak forintban (HUF) értendők, tartalmazzák a törvényben előírt ÁFÁ-t, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját, sem egyéb, a megrendeléssel, kiszállítással kapcsolatban esetlegesen felmerülő költséget. A csomagolásért Szolgáltató nem számít fel költséget, kivéve, ha azzal kapcsolatban Felhasználónak külön kívánsága van, ez megegyezés tárgyát képezi.

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, árát, leírását, cikkszámát, a termékekről fotót jelenít meg. A fotók eltérhetnek a valóságtól, ezért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Amennyiben a weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával kapcsolatban a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, e-mailben forduljon hozzánk.

 

Vételár, hibás ár:

A vételár a weboldalon a termék mellett feltüntetett bruttó ár, ami lehet teljes ár, akciós ár vagy marketing akciók (pl. kuponkódok stb.) eredményeképpen egyedi, csak az adott Felhasználóra vonatkozó speciális ár. Az adott Felhasználó vételára mindig az az ár, ami a fizetési folyamat során az adott Felhasználó kosara mellett, jól látható és értelmezhető módon fel van tüntetve. Esetleges informatikai rendszerhiba miatt megjelenő nyilvánvalóan hibás árak (pl. 0 Ft-os vagy 1,- Ft-os tételek) nem képezhetik a jogügylet alapját, ezeknek javításához Szolgáltatónak joga van, Felhasználó pedig ilyen utólagos korrekció esetén elállhat a szerződéstől. A termék árak forintban (HUF) értendők, tartalmazzák a törvényben előírt ÁFÁ-t, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját, sem egyéb, a megrendeléssel, kiszállítással kapcsolatban esetlegesen felmerülő költséget.

Céges ajánlatainknál nettó árakat + ÁFÁ-t adunk meg.

A termékek mellett szereplő vételárakat Szállító garantálja. Az árak a megrendelés leadása és a termék kézhezvétele között nem változnak, Vevői azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.

Alapszabályként mindig a megrendeléskor érvényes és megadott vételár az irányadó, árváltozás esetén is a megrendeléskori ár képezi a jogügylet alapját.

Szolgáltató a weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 

Rendelés menete:

Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/regisztráció nélkül megkezdi a vásárlást.

Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

Kosárba helyezi a terméket. Kosarát bármikor megtekintheti a „kosár” ikonra kattintva. További vásárlási szándék esetén a „tovább vásárolok” gombra kattintva folytathatja a vásárlást. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint.

Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

Vevő a számlát elektronikus formában kapja meg, számlát a csomaggal nem küldünk. Amennyiben papír alapú számlára van szüksége, kérjük, jelezze felénk!

 

Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában a megrendelés elküldéséig bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az “X” jelre kattintva).

 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés:

A megrendelések leadására folyamatosan van lehetőség, azok feldolgozása is folyamatos, de 48 órán belül megtörténik.

Telefonon hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között állunk az érdeklődők rendelkezésére. E-mail-ben bármikor fordulhatnak hozzánk, de azok feldolgozása is csak munkaidőben történik. Ebből aódóan a rendelések feldolgozására esetenként 48 órára van szükség. Sürgős esetben SMS-ben keressenek minket!

Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelést.

Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 10 munkanapon belül.

Nagy mennyiségű rendelés esetén kérjük, érdeklődjön elérhetőségeinken!

Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

Egyes termékek váratlan hiánya

miatt helyettesítő termékeket ajánlunk fel, erről a kedves vásárlókat előre értesítjük, hogy eldönthessék, elfogadják-e a helyettesítő terméket.

Amennyiben a váratlan termékhiány jelentősen befolyásolná a megrendelést, egyeztetés céljából felvesszük a kapcsolatot a kedves vásárlóval.


A céges megrendeléseknél

a honlapon a többi termékre megadott szállítási határidő nem érvényes, külön egyeztetés szükséges. Kérjük, keressenek minket megadott elérhetőségeinken.

Kérjük, vegyék figyelembe a minimum rendelési mennyiséget

2024. április 1-jétől kizárólag Budapestre és Pest vármegyére korlátozzuk kiszállításainkat. 40.000 Ft feletti megrendelés esetén ingyenesen házhoz szállítunk.

Céges ajánlatainknál weboldalunkon nettó + ÁFÁ-s árakat adunk meg.

Partnereinkkel

gondosan választottuk ki egymást, mind megbízható, tapasztalt termelő, illetve gyártó. A termékeken feltüntetett információk legjobb tudásuk és szakmai tapasztalatuk, valamint a törvényi előírások szerint készültek, a Csaba Family Kft. azonban a felelősséget ezek tartalmáért nem vállalja. Amennyiben bármilyen észrevétele, esetleg panasza lenne a termékekkel kapcsolatban, kérjük, haladéktalanul jelezze felénk, hogy beszállítónkat értesíthessük, illetve megoldjuk a felmerült problémát.

 

Ajánlati kötöttség

Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre, azt 1 napon belül jeleznie kell a weboldal felé vagy a jelzést megteheti akkor, ha a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Felhasználó megrendelésétől számított legkésőbb 48 órán belül e-mail-ben visszaigazolást kap. Amennyiben ez idő alatt a visszaigazolás Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy fenti visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

 

Fizetési módok:

A Csaba Family Kft. Felsőpolc Webáruházának fizetési partnere a CIB Bank.

CIB banki adatok: Csaba Family Kft. 10700615-72301861-51100005

A weboldalon történő vásárlás során az Felhasználó többféle fizetési mód közül választhat.

Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára (Csaba Family Kft. 10700615-72301861-51100005) 3 napon belül, előre köteles átutalni. FONTOS: Átutaláskor a megjegyzés rovatban minden esetben kérjük a megrendelés számát feltüntetni! Az összeg Szolgáltató CIB banknál vezetett bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

Amennyiben Vevőnek nincs lehetősége online átutalásra, a legközelebbi bankfiókban is intézheti az átutalást a megadott számlaszámra. Ennek esetleges költségei Vevőt terhelik.

Készpénzes fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben, a megrendelt termék(ek) átvételekor. A futárnál történő fizetésért 990 Ft utánvételi díjat számítunk fel.

Bankkártyás fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak bankkártyával teljesítse, a megrendelt termék(ek) átvételekor. A futárnál történő fizetésért 990 Ft utánvételi díjat számítunk fel.

Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával kifizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

Készpénzben: előzetes egyeztetést követő személyes átvételkor kizárólag regisztrált Vásárlóink tudnak fizetni a Szolgáltató székhelyén történő átvételkor. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

 

Szállítás, szállítási költség:

Felhasználó részére többféle átvételi mód áll rendelkezésre, amelyek között a Rendelés fülön a megrendelés leadásakor választhat. 1. Átvétel Szolgáltató székhelyén 2. Kiszállítás Szolgáltató által

A weboldalon keresztül kizárólag Budapest és Pest vármegye területéről tudunk megrendeléseket elfogadni. A kiszállítást cégünk végzi, futárszolgálatot nem veszünk igénybe. Szolgáltató kiszállítja az online rendelés során megrendelt tételt Felhasználó által megadott budapesti vagy Pest vármegyei címre.

A kiszállítás hétfőtől péntekig, 8:00-17:00 óra között történik.

A Felsőpolc webáruház kizárólag Budapest és Pest vármegye területére vállalja termékeinek szállítását.

A szállítási költség 40.000 Ft értékű rendelés felett ingyenes. A 40.000 Ft alatti rendelések esetében egységesen 1.990 Ft szállítási díjat számítunk fel.

Házhozszállítás előre átutalás, vagy bankkártyás fizetés esetén: kiszállítás az átutalás beérkezését követő 3-5 munkanapon belül

Utánvétes házhozszállítás (bankkártyás vagy készpénzes fizetés): kiszállítás a rendelés beérkezését követő 3-5 munkanapon belül

Utánvét esetén az áru ellenértékét és (amennyiben nem ingyenes kiszállításról van szó) a szállítás költségét és az utánvét 990 Ft-os díját a szállítást teljesítő futárnak a csomag átvételekor kell kifizetni a megrendelés visszaigazolásának megfelelően készpénzben vagy bankkártyával. Vevő bankkártyával is kiegyenlítheti az utánvét összegét a futárnál lévő mobilterminálon. A fizetés a következő hitelkártyával vagy betéti kártyával teljesíthető: MasterCard, Maestro, Visa, American Express.

A kézbesítéshez válasszon egy olyan címet, ahol a küldeményt napközben át tudják venni.  Amennyiben munkahelyi címet ad meg, kérjük, hogy a beazonosítás érdekében a cég nevét is szerepeltesse a címben. A csomagfeladást követően e-mailben értesítést kap egy küldeményazonosítóval, mely alapján a küldemény nyomon követhető.

A címzettet a csomag kézbesítésének reggelén SMS-ben tájékoztatjuk a kézbesítés várható idejéről egy 3 órás időintervallumban (pl. 8-11 óra között), megadjuk az utánvét összegét és a futár telefonszámát.

Amennyiben Vevő a Szolgáltató által megjelölt időpontban nem tartózkodik a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a kiszállító értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével az Ügyfélnek lehetősége van a kiszállítóval új szállítási címet és időpontot egyeztetni. Összesen kétszeri kézbesítést kísérelünk meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Vevőnek felróható okból, akkor a csomag visszaszállításra kerül Szolgáltató részére, aki csak akkor kísérli meg újból kiszállítani a csomagot, ha Vevő a rendelés ellenértékét, illetve az újabb szállítási költséget átutalással a Szolgáltató részére kifizette, és a vételára a Szolgáltató számláján jóváírásra került.

A Szolgáltató által történő szállítás megbízható és pontos. Egyes termékek mérete, súlya, tartalma, érzékenysége miatt fontos a speciális bánásmód, ezért biztonságosabb a saját kiszállításunk. Szolgáltató által végzett kiszállítás esetén előre átutalás, online bankkártyás előre fizetés vagy helyszíni, átvételkor történő készpénzes és bankkártyás fizetés is lehetséges. Bankkártyás fizetés esetén a 990 Ft-os utánvétet felszámítjuk.

Személyes átvétel: Külön kérésre lehetőséget biztosítunk a termékek székhelyünkön történő átvételére, előre egyeztetett időpontban, előre fizetés (átutalás vagy online bankkártya), készpénzes vagy bankkártyás helyszíni fizetés mellett. Ilyen igény esetén keressen minket elérhetőségeinken! Ha a megbeszélt időben a termék nem kerül átvételre és a vevőt nem tudjuk 3 napon belül elérni, az előre kifizetett árat visszautaljuk, a terméket nem tartjuk tovább.

Kérjük, hogy Felhasználó ne mulassza el a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülést a futárnak jelezni. Sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, reklamációt Szolgáltató nem fogad el!

Csomagolás: Szolgáltató saját szállítása következtében termékeinket nem csomagoljuk. A csomagolás maga a termék (kosárban, díszdobozban. Kíméljük a környezetet, nem képzünk hulladékot, nem használunk sem papírt, sem műanyagot, semmiféle csomagolóeszközt. Szállításunk biztonságos, a törékeny árucikkek sem sérülhetnek.

 

Elállás joga:

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

Ha a Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton küldött levél útján az info@felsopolc.hu email címre.

Felhasználó nem gyakorolhatja az elállási jogát

romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

a szolgáltatás nyújtására irányuló igény esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes megrendelésével kezdte meg, és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Az elállás joghatásai:

Ha a Felhasználó az előzőekben leírt korlátok figyelembevételével jogszerűen áll el a szerződéstől, a terméket annak újra értékesítésre alkalmas állapotban, sérülésmentesen, bontatlanul visszaküldi, Szolgáltató legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által megfizetett vételárat (ideértve a termék kiszállítási költségét is). A termék visszaküldésének költsége a Felhasználót terheli.

A weboldal jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket.  A weboldalnak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.

A visszatérítést a weboldal a Felhasználó részére, az egyeztetett bankszámlaszámra való banki átutalással intézi.

 

Felelősség kizárása:

A Szolgáltató nem felel a rajta kívül álló okok, vis major, vagy harmadik fél által okozott helyzetekért és károkért. A teljesség igénye nélkül ilyenek lehetnek például a www.cherubino.hu weboldal használatából, rosszindulatú tevékenység eredményeképpen történő téves adatközlésből, vagy módosításból, szerver leállásból, technikai üzemzavarokból, vonalhibából, banki fizetési rendszerek hibájából, vírusok által okozott, vagy külső rosszindulatú támadásból adódó, és hasonló természetű problémák által okozott károkért.

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a weboldal nem vállal felelősséget.

A weboldal kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a weboldal ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 

 

Jótállás, szavatosság:

A szavatossági igények érvényesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadók.

A termékek fogyaszthatósági ideje megtalálható a termék csomagolásán.

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Minőségi panasz

Minden odafigyelésünk ellenére a termékinformációk pontos leírása – élelmiszeripari termékekről lévén szó –, bármikor változhat, illetve ezért a Felsőpolc felelősséget nem tud vállalni. Ettől természetesen kedves Vevőink jogai nem sérülnek. Az aktuális információk, mint a tápanyagösszetétel, a kalóriaérték, az allergén anyagok, stb, a termékek saját csomagolásán, illetve beszállító partnereink honlapján megtalálhatók. Kérjük, ezeket mindig figyelmesen olvassa el!

Amennyiben Fogyasztó Szolgáltató felé az egyes romlandó termékek minőségét jogosan kifogásolja (pl a termék romlott, szavatossági ideje lejárt), azt Szolgáltató haladéktalanul kicseréli, az ezzel kapcsolatos szállítási költségeket Szolgáltató vállalja. Pénz visszafizetést Szolgáltató kizárólag abban az esetben gyakorol, ha a terméket nem tudja ugyanolyan vagy hasonló termékre cserélni.

A kosarak

színe, illetve minimális mértékben a mérete (1-5 cm hosszában, keresztben, magasságra) is eltérhet a fotón láthatótól.

A kosarakba helyezett kivehető textil bélés a csomagolás része, azért nem számítunk fel költséget. A kivehető textil bélések színe eltérhet a képen láthatótól.

Konyakmeggy

A konyakmeggyek megadott súlya tájékoztató jellegű, a fix darabszám miatt  +/- 1-5 dkg eltérés előfordulhat.

A konyakmeggyfürtökre applikált masnik színe és mérete eltérhet a fotón láthatótól.

Füstölthúsok

esetében (vákumcsomagolt kolbász, szeletelt sonka) a feltüntetett tömeg adatok tájékoztató jellegűek és a beszállított alapanyagok méret eltérései alapján és a kézi gyártás miatt változhatnak 10-15 %-ot (pl.: töltelékes áruk bélátmérőjének, hosszának különbözősége, a füstölt húsok formázása, eredeti nyers hús alapanyagok különböző méretei, hosszú száradási-érlelési időtartamok miatt).

Méz

Kiváló minőségű termelői mézeinknél előfordulhat kristályosodás. Ez nem minőségi hiba, ellenkezőleg! A mézek legnagyobb részben egyszerű cukrokból, szőlő -és gyümölcscukorból állnak. A természetes méz fajtától függően más-más arányban tartalmazza ezeket a cukrokat. Ha a mézben több a gyümölcscukor (fruktóz), akkor sokáig folyékony marad. Ha a szőlőcukor tartalom a jelentősebb, akkor a méz hajlamos lesz "megfagyásra", kristályosodásra. Ilyenkor a méz egy idő után elkezd homályosodni, majd kisebb-nagyobb kristályok jelennek meg benne. Végül az egész megkeményedik. Ez a változás teljesen természetes jelenség, és csak fizikai hatása van. A méz beltartalma továbbra is teljes értékű.

Partnereinkkel

gondosan választottuk ki egymást, mind megbízható, tapasztalt termelő, illetve gyártó. A termékeken feltüntetett információk legjobb tudásuk és szakmai tapasztalatuk, valamint a törvényi előírások szerint készültek, a Csaba Family Kft. azonban a felelősséget ezek tartalmáért nem vállalja. Amennyiben bármilyen észrevétele, esetleg panasza lenne a termékekkel kapcsolatban, kérjük, haladéktalanul jelezze felénk, hogy beszállítónkat értesíthessük, illetve megoldjuk a felmerült problémát.

 

Szerződésmódosítás:

A Szolgáltató jogosult az üzletszabályzatát bármikor és egyoldalúan módosítani, de soha nem visszamenőleges hatállyal. A módosítások mindig a webáruházban történt közzététel napjától érvényesek.

 

Vegyes Rendelkezések:

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el. A szállítási szolgáltatást végző külsős cég jogellenes magatartásáért Szolgáltató nem felel.

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Szolgáltató és Fogyasztó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató Felsőpolc nevű webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

 

Panaszkezelés:

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát Szolgáltató 5 (öt) évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Fogyasztó panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. http://jarasinfo.gov.hu

Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség – 1052 Budapest, Városház u. 7.

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefon: 06-76-501-500

Fax: 06-76-501-538

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefon: 0672-507-154

Fax: 0672-507-152

E-mail:bekelteto@pbkik.hu

Web: www.pbkik.hu

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon: 06-46-501-091, 501-870

Fax: 06-46-501-099

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: 06-22/510-310 vagy 06/22-510-323

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekelteto@gymskik.hu

Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefon: 06-36-429-612/122

Fax: 06-36-323-615

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305.-306. szoba.

Telefon: 20/373-2570

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

Email: kemkik@kemkik.hu

Web: www.kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A

Telefon: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Web: www.nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefon: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-269-0703

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefon: 06-82-501-000

Fax: 06-82-501-046

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefon: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefon: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefon: 06-88-429-008, 08-88-814-111

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefon: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Távollevők között létrejövő szerződés:

A szerződés tárgya a Csaba Family Kft. Felsőpolc internetes áruházában található és megvásárolható valamennyi árucikk.

Az árucikkek tulajdonságait, részletes jellemzőit, különös tekintettel a termék vételárára az árucikkhez tartozó konkrét leírásokból ismerheti meg.

A megrendelés elküldésével és annak a Felsőpolc webáruház e-mailje által történő visszaigazolásával a 45/2014.(II.26) Kormányrendelet alapján a fogyasztó és a vállalkozás között szerződés jön létre a Csaba Family Kft., mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint.

A Szállító köteles posta vagy futárszolgálat útján a Vevő által kiválasztott termék(ek)et a Vevő által a rendelés folyamán megadott szállítási címre eljuttatni, illetve amennyiben a Vevő ezen igényét a megrendelés során jelezte a személyes átvétel lehetőségét biztosítani.

Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat készpénzben a kézbesítő részére kifizetni, amennyiben utánvétes fizetési módot választott a rendelési folyamat során.

Elfogadva:

Budapest, 2020. október 25.

Módosítva: 2024. április 1.

Csaba Family Kft.